تعمیر یخچال فریز

خدمات بهبود سرما وتقویت برودت در یخچال های آنالوک ودیفراست ونفراست
بهبود مصرف برق و مشاوره تلفنی فقط برای تهران
عدم مشاوره تلفنی برای شهرستان ها
خدمات منحصر به مناطق ۲۲ گانه تهران
عدم خدمات برای دستگاه های دستکاری شده
تعمیرگاه ما از گازهای معیوب ودست ساز استفاده نمی کند فقط گاز مصرفی در یخچال طبق استاندارد اروپا می باشد.

تلفن تماس شمال تهران :02122149319

تلفن تماس شمال شرق تهران:02122098910

تلفن تماس شمال غرب تهران :02122149336

تلفن تماس مرکز تهران:02188581175

تلفن تماس غرب تهران :02188581175