هنوز عکسی تنظیم نشده

تعمیر یخچال آ ا گ

Array

توضیحات کوتاه

تعمیر یخچال آ ا گ

خدمات بهبود سرما وتقویت برودت در یخچال های آنالوک ودیفراست ونفراست 

بهبود مصرف برق و مشاوره تلفنی فقط برای تهران 

عدم مشاوره تلفنی برای شهرستان ها 

خدمات منحصر به مناطق ۲۲ گانه تهران 

عدم خدمات برای دستگاه های دستکاری شده 

تعمیرگاه ما از گازهای معیوب ودست ساز استفاده نمی کند فقط گاز مصرفی در یخچال طبق استاندارد اروپا می باشد.

تمامی حقوق متعلق به تعمیرگاه مرکزی می باشد.